מענה ל־אם אני בהליך פשיטת רגל או מוגבל בהוצאה לפועל, האם אני יכול לפתוח חשבון בנק?

מענה ל־אם אני בהליך פשיטת רגל או מוגבל בהוצאה לפועל, האם אני יכול לפתוח חשבון בנק? 2018-09-13T18:33:32+00:00
שחר אנד שחר
מנהל בפורום
Post count: 2

חשבון בנק הוא זכות בסיסית ביותר. בהתאם להנחיות בנק ישראל (המפקח על הבנקים) גם לאדם שנמצא בחובות ואפילו אם נמצא בהליך פשיטת רגל, קיימת הזכות לנהל חשבון בנק. החשבון עשוי להיות חשבון מוגבל / מוגבל חמור, הגדרות הכוללות הגבלות (כגון: איסור אשראי /שימוש בהמחאות) אך אין כל מניעה לנהל חשבון בנק ביתרת זכות. אם אתה נמצא בהליך פשיטת רגל, רשאי הבנק לכל היותר לדרוש אישור מאחד מבעלי התפקיד שמונו בהליך, אך כמובן שאסור לו לסרב באופן גורף לפתיחת חשבון.